• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/MustafaOzsimseklerhocaefendi
 • https://www.twitter.com/mozsimseklerr
  • Mustafa Özşimşekler Hocamızın Resmi Web Sayfası
  • Mustafa Özşimşekler Hocamızın Resmi Web Sayfası
  • Mustafa Özşimşekler Hocamızın Resmi Web Sayfası
  • Mustafa Özşimşekler Hocamızın Resmi Web Sayfası
  • Mustafa Özşimşekler Hocamızın Resmi Web Sayfası
Resmi Hesaplar
Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Facebook HesabıMustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Twitter HesabıMustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Instagram Hesabı

Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Youtube Kanalı
Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Web SitesiMustafa Özşimşekler Hocaefendi Resmi Web Sitesi
Nur Pınarı
Mustafa Özşimşekler İle Nur Pınarı
Cumayı Beklerken
Mustafa Özşimşekler İle Cumayı Beklerken
Facebook
Takvim
Site Haritası

Allah'a ( c.c ) Güvenelim

Nefahatu-ül Üns' İsimli Kitabta görmüştüm.Buyuruluyor ki:''Bir salik yani Mevla'ya yürüyücü yirmi sene oyalansa sonra yarım saat ciddiyetini takınsa yirmi senelik boşluğu doldurur''

 İşte bizlere anamızdan, babamızdan daha çok acıyan Mevla'nın bizlere muamelesi böyledir.Mevla tarafından fenalık olmaz.
 Mademki diriyiz, sağız yine tevbe edip Efendimiz'e ittiba edersek, Kitabullah'a sarılırsak, ehadisi nebeviyye'ye ve bunlardan çıkan akaide, fıkha, tasavvufa sarılırsak boşlukları doldururheybetli oluruz.Sözümüz dinlenmiş olur.Heybeti olmayanın kendisi karanlıkta kime ışık tutacak?Heybet ise kendi başına kazanılmıyor.

 Şu ayeti kerime yüksekliğin nereden kazanıldığını bizlere gösteriyor:
 ''Her kim ululuk, izzet (şeref) istiyorsa (bilsin ki) bütün izzet Allah'ındır.(Fatır Suresi 10dan)
 O'nun kapısına dayanmak lazımdır.O'ndan istemek lazımdır.O'nun kapısı da islamiyetin tamamını yaşamaktır.


Mevla Teala Hazretleri ders ayetimizin devamında ehl-i kitaptan iman edenleri, ümmet-i mukteside (tam orta halli ümmet) olduklarını beyanla medh ediyor.Yahudilerin büyük bir alimi olan Abdullah İbn-i Selam (Radıyallahu anh) bunların başında gelir.Hıristiyanlardan da vardır.Ancak mutedil olan ve islamiyetin yüceliğini anlayarak iman eden ehl-i kitabın sayısı azdır.

Onlardan çoğu, peygamberlerinden (Salavatullahi ala nebiyyina ve Aleyhim Ecmain) kitaplarından ve bizim peygamberimizden (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hakikatı öğrendikleri, tenbih olundukları halde, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i tanımamak muamelesi ettiler ve onun için bu belayı buldular.


(DERS AYETİ)

 ''Ey Resul-i zişan!Rabbinden sana indirileni hakkıyla tebliğ et.Eğer bunu söylemezsen O'nun elçiliğini ulaştırmış olmazsın.Allah, seni insanlardan muhafaza eder.Muhakkak Allah Teala, kafir kavmi hidayet etmez.''


Mevla Teala Habibine buyuruyor ki:''Rabbin tarafından sana indirilen Kuran'ı Azimüşşan'ı bütün dünyaya duyur.Bütün dünya ancak onunla kurtulabilir.Dünya ve ahiret meşakkatlerinden, dertlerinden Kuran-ı Kerim vasıtasıyla halas olunabilir.
Eğer sen emrolunduğun ahkamı tebliğ etmezsen, risalet vazifenide eda etmemiş olursun.Ve ey peygamer-i zişan!Allah'u Teala Hazretleri seni insanlardan korur.Onlara ahkamı diniyyeyi tebliğden dolayı endişeye düşme.Senin yardımcın senin muhafızın Allah'tır''
   
Düşünene göre ne büyük bir meseledir.Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Resulunu kafirlerin şerrinden muhafaza edeceğini müjdeliyor.Bu manayı te'kit eden Kuran'ı Kerim'de bir çok ayet vardır.Bunlardan bir kaçını zikredelim:


 ''Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, şüphe yok ki Allah Teala sana kafidir.O öyle Allah'tır ki seni kendi yardımıyla ve müminlerin yardımıyla kuvvetlendirmiştir.''(Enfal 62)


 ''Eğer yüz çevirirlerse artık dedi ki:'Allah'u Teala bena kafidir.Ondan başka mabud yoktur.Ben ancak O'na tevekkül ettim.O, pek büyük olan arşın sahibidir.''(Tövbe 129)


 ''Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir''(Talak 3)


 Bu ayetleri niçin okuyoruz?Hiç Allah' güvenmemek olur mu?Bize O'ndan başka kim yardım edebilir?
   Hakiki yardımı yapmaya ancak Allah'u Teala'nın gücü yeter.Bunu ifade eden ayetlerden bazılarını beyan edelim:


 ''Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur.Sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım edecek kim vardır?Ve müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.''(Ali imran 160)


 ''Müminlere yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştur.''(Sure- Rum 47)


 ''Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında şahitlerin şahitlik edecekleri kıyamet gününde  yardım edeceğiz''(Mümin 51)


Tekrar ders ayetimize dönelim:

Bu ayeti celile-i cemile bizlere büyük bir haberi veriyor.İnanmış olarak, halis bir niyetle eğer Kuran'ı Kerimi ve bu din-i mübin-i İslamı tebliğ edersek, kimselerden bir ücret (karşılık) ta beklemezsek aynı müjdeye bizimde nail olacağımız bildiriliyor.


Rivayete göre Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine-i Münevvere'ye muhacir olarak gelince yahudiler önüne çıktılar ve dediler ki:''Ya Muhammed bizim sayımız çok, kuvvetimiz de var, eğer bu yola devam edersen seni üldürürüz.Ama geri dönersen sana azık veririz, sana ikram ederiz''

Efendimiz'e yahudiler tarafından bir tehlike gelmesin için, ensardan ve muhacirlerden yüz kişi korurlardı.Bunlar Efendimizin yanında geceler ve onunla beraber gezerlerdi.

Bu ayeti kerime nazil olunca Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yahudilerin ve diğer müşriklerin hilelerinden Cenab-ı Hakkın kendisini muhafaza edeceğini bildi ve ensar ile muhacirlere dediki:''Artık evlerinize dönün.Rabbim bana söz verdi, beni yahudilerden koruyacak.'' Bundan sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine koruyucu almadı.

Hakikaten Mevla Teala onu müşriklerin, Yahudilerin, putpereslerin ve münafıkların her türlü şerlerinden muhafaza etti.Gerek yahudiler, gerek Mekke müşrikleri her türlü kötülüğe teşebbüs ettilerse de, Allah'ın Resulune hiçbir zarar veremediler.

Mevla Teala Ayeti Kerime'nin sonunda:

''Allah, kafir olan kavmi hidayete erdirmez.'' buyurmaktadır.Yani onları maksatlarına ulaştırmaz.Bundan sebep Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e en ufak bir kötülük yapmaya kadir olamazlar.

Mevla Teala bu hususta birde şöyle buyuruyor:

''Muhakkak ki onlar hilelerini işlediler(yeraltı faaliyetlerini noksan etmediler).Onların hilelerinin karşılığı Mevla'nın yanındadır.Her ne kadar hileleri büyük dağları oynatacak oldu ise de''.(İbrahim 46)

Yalnız unutmayalım ki Rabbimizin bu yardımlarına nail olabilmek için islamiyeti tam manasıyla yaşamamız lazımdır.Cenab-ı Hakka hıyanet etmemek lazımdır.

Nitekim bir ayeti kerime de buyruldu ki:

''Ey iman edenler! Allah ve Rasulune hiyanetlik etmeyiniz''(Enfal 27) Hıyanetlik ediliyor ki böyle buyuruldu.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam89
Toplam Ziyaret208931
Nur Pınar'ı MP3
Nur Pınarı Mp3
Saat